garážové brány - ako vybrať garážovú bránu - garážové dvere a vráta

Na Slovensku sa predáva niekoľko typov garážových dverí
ako správne vybrať garážové dvere? Diskusia, typy, triky, rady.

Bezpečnosť garážových brán - urobte si test bezpečnosti s HORMANN-om

Novinky Hörmann
Aká bezpečná je Vaša stará brána? Urobte si test bezpečnosti

Automatické brány znamenajú nielen rýchlosťm kvalitu a pohodlnosť otvárania a zatváranie garáže, ale skrívajú v sebe aj určité nebezpečenstvo. Ohrozený sú hlavne malé deti, ktoré sa pri rôznych hrách môžu zabudnúť na bezpečnosť a môže sa stať úraz.


V európskej únii existujú prísne normy, ktoré sa týkajú bezpečnosti garážových brán. Svetoznámy výrobca výklopných a sekcionálnych brán HORMANN o tom píše nasledovne:

Staré garážové brány sú vybavené zastaralou technikou a skrývajú často riziká. Vznikajú napr. zvonku vedeným lanom, ktoré bránu otvára a zatvára alebo medzipriestormi medzi jednotlivými článkami sekcionálnych brán. Takéto nebezpečné zóny môžu vyvolať predovšetkým u detí zranenia: privretie alebo porezanie. Zvýšenie ochrany pred týmito zraneniami je cieľom novej produktovej normy EN 13241 - 1 platnej od 01. mája 2005. Tu je stanovené, že garážové brány musia disponovať ochranou proti privretiu prstov, ochranou proti zásahu zboku a poistkou proti pádu brány. Žiadaný je aj vypínací mechanizmus, ktorý automaticky zastaví bránu pri prekážke.

Lepšie o stupeň bezpečnejšie

Na dodržanie týchto bezpečnostných ustanovení má Hörmann vlastné originálne riešenie a spĺňa už dlhšie všetky požiadavky európskej normy.

Chcete si byť aj Vy istý, že Vaša stará garážová brána zodpovedá novým predpisom? Potom preskúšajte Vašu bránu tu pripojeným testom.

 

Test bezpečnosti pre výklopné brány - nielen pre Hormann

Test bezpečnosti pre sekcionálne brány - nielen pre Hormann